Okategoriserad

Appen som höjer kompetenserna hos Gnosjö Automatsvarvning

Under begreppet Dreamjobber sammanfattar vi alla våra projekt som syftar till att göra Gnosjö Automatsvarvning till en attraktiv arbetsplats med hög kompetens. En del i detta är en app med samma namn som ska hjälpa våra medarbetare att vidareutbilda sig.

Applösningen Dreamjobber är en kompetensförsörjningssatsning som vi utvecklar tillsammans med våra medarbetare. Tanken är att människorna som jobbar på eller som rekryteras till Gnosjö Automtasvarvning får tillgång till sakkunskap och know-how genom ett enkelt och effektivt verktyg.

Vidareutveckla företaget genom medarbetarna
–Vi vill skapa samma förutsättningar för alla våra medarbetare att utvecklas. För att kunna utveckla både företaget och våra medarbetare snabbare måste vi driva den utvecklingen själva, säger Linda Fransson, vd på Gnosjö Automatsvarvning.

Anpassad efter olika områden och behov kan personalen ta hjälp av appen för att höja sina kompetenser på ett lättillgänglig och användarvänligt sätt. Dessutom uppdateras utvecklingen av appen löpande för att alltid kunna vara up-to-date i olika sakfrågor. Ämnena kan vara allt från maskiner och verktyg till företagskultur och hållbarhet.

Många olika möjligheter och kompetensprojekt
Dreamjobber-projektet omfattar flera olika möjligheter till kompetensutveckling, såväl intern som extern utbildning. Det kan exempelvis handla om allt från den nya lönemodellen som medarbetarna har initierat och utvecklat själva, till vårt deltagande på DreamHack med VR-simulator för att attrahera unga människor till industrin.

En första prototyp av appen presenterade vi på Elmia Subcontractor i november 2019. Under våren 2020 genomfördes en utvärdering som ledde fram till nästa appversion. Den nya versionen kommer vara inriktad på rekrytering och arbetas fram under 2020/2021.

Nyheter