FoU

Branschorganisationer och forskning

Vi är engagerade i såväl branschorganisationer som forskningsprojekt för att bidra med kompetens samtidigt som vi kan ta del av de senaste rönen. I Skärteknikcentrum där företag, leverantörer, forsknings- och utvecklingsinstitut samt högskolor samverkar kring teknik-, kompetens- och produktivitetsutveckling är vi en drivande aktör. Vi är även aktiva i RISE Centrum för renhet som samlar svenska företags gemensamma forsknings- och utvecklingsbehov inom området renhet.

Vidare driver vi tillsammans med Swerea IVF, Chalmers, KTH och Sahlgrenska Academy sedan hösten 2016 ett treårigt pilotprojekt som undersöker hur vegetabiliska oljor skulle kunna ersätta mineraloljor inom maskinindustrin. Pilotprojektet är en del av projektet Testbädd för framtidens processvätskor inom hållbar produktion som drivs av Swerea IVF.

Läs mer här om projektet med Swerea IVF, Chalmers, KTH och Sahlgrenska Academy

Nyheter