Minimera risker och förhindra fel

I en verksamhet där säkerhet, precision och logistik är av största vikt är det viktigt med system som minimerar risken för mänskliga och maskinella misstag. Vidare ser vi det som självklart att uppfylla förekommande krav från kunder och andra instanser avseende certifieringar för kvalitet och miljö.

Därför har kvalitets- och miljöarbetet högsta prioritet hos oss. Kvalitetsarbetet omfattar hela företaget och är indelat i fyra grupper: lager, Hydromat, NC och administration. I dag är vi certifierade enligt SS-EN ISO 9001, IATF 16949 och SS-EN ISO 14001.

Vidare har vi utvecklat 5S-metoden – Sortera, Systematisera, Städa, Standardisera och Sköta om – med att lägga till ett S – Söka. Vår verksamhet bygger på rutiner, men också på att alla söker förbättringar i produktionen. I grund och botten handlar det om hur man hanterar och utnyttjar resurser på bästa sätt.

Vi arbetar även med material- och produktionsstyrningssystem (Jeeves MPS) vilket ger överblick av flödet från order, via produktion till färdig leverans. Produktionsplanering, inköpscykler och orderhantering är delmoment som alla underlättas av Jeeves MPS. Vi erbjuder även säkrade leveranser genom EdiCom. Varje litet paket eller stor pall som lämnar lagret kan i spåras och hållas under uppsikt i realtid, ända fram till dess att godset är utkvitterat.

Utöver dessa kontrollinstanser pågår även ett kontinuerligt arbete med arbetsmiljöfrågor, för att så långt det är möjligt erbjuda bästa möjliga arbetsplats för personalen.