Nyheter

Ebba Busch, jag lovar att skriva under avtalet.

Den 25 augusti skrev 1 944 forskare och anställda i forskarvärlden en debattartikel här i Aftonbladet med rubriken ”Nog nu politiker – ta klimatkrisen på allvar”. Där uppmanade man våra politiker att lyssna till klimatforskningens varningar och råd. Två veckor senare, den 7 september, undertecknade jag tillsammans med 226 andra svenska företag en debattartikel i samma anda, även denna gång i Aftonbladet. Rubriken var ”Politiker, sluta bromsa klimatomställningen”. Där skrev vi bland annat:

Klimatomställningen innebär enorma möjligheter för svenska företag och deras anställda. Så varför ser ni politiker så ofta denna omställning som ett nödvändigt ont och något som helst skjuts på framtiden?

Sedan har det varit tyst. Vår ödmjuka önskan var och är att våra politiker ska ge oss företag långsiktiga spelregler och tydliga mål, så att vi kan fortsätta att ligga i framkant och visa resten av världen att en klimatomställning är möjlig.

Det går nämligen att göra en hel del och många företag och industrier gör det också. Inte sällan mer än vad som faktiskt krävs enligt lagar och regler. Det görs förbättringar och energibesparingar av såväl ekonomiska som etiska och marknadsmässiga skäl.

Själva kan vi konstatera att Gnosjö Automatsvarvnings långsiktiga investeringar, tagna under lång tid för att bli självförsörjande med egenproducerad el, nu bär frukt. Redan år 2020 såg vi att inte mindre än 97 procent av vår förbrukning täcktes av egenproducerad energi från solceller på fabrikens tak, eget vindkraftverk och vår bergvärme. Det har naturligtvis kostat pengar under åren. Men framför allt enormt mycket tid och mänsklig energi för att söka tillstånd, ta sig igenom lagar, regler och byråkrati kring produktion av el.

Nu har vi en ny regering och ett Tidöavtal. I avtalet står det att Sverige ska ha en ambitiös klimat- och miljöpolitik och att företagen ska ha konkurrenskraftiga förutsättningar. Så frågan jag ställer efter att ha läst Tidöavtalet med dess många goda intentioner är: När får jag och de 226 andra svenska företagen som tillsammans omsätter över 1 000 miljarder svenska kronor, de långsiktiga incitamenten, regleringarna, spelreglerna och målen för att vi ska kunna framtidssäkra våra affärer och stärka vår konkurrenskraft genom att vara världens mest hållbara företags- och industrination?

Jag behöver inte bidrag eller skattelättnader för att minska vår energiförbrukning och bli mer klimatsmarta. Jag behöver tydliga mål, ett elområde för hela Sverige och ett förenklat regelsystem kring egen produktion av energi. Då kan jag och flera med mig fokusera på det vi är bra på – hållbar produktion. För jag vet att fler industrier likt oss önskar detsamma. Om du skickar mig det avtalet, energi- och näringsminister Ebba Busch, så lovar jag att skriva under med vändande post. Sveriges industri måste få förutsättningarna för att vara bäst i världen.

Läs hela debattartikeln här:
https://www.aftonbladet.se/debatt/a/JQbqLR/vd-lat-vara-foretag-bli-hallbara-ebba-busch

För vidare information, vänligen kontakta:
Linda Fransson, vd på Gnosjö Automatsvarvning, 0370-33 32 51

Om Gnosjö Automatsvarvning 

Gnosjö Automatsvarvning har ett 60-tal medarbetare och är sedan 1974 specialiserade på svarvning av komplexa detaljer i stora serier med krav på högsta precision. I deras maskinpark ingår rundbordsautomater, flerspindliga och CNC-svarvar. Våren 2018 lanserade de ett treårigt projekt för att belysa innovationsfrågor och ta ansvar för att driva dessa framåt. Satsningen bygger på ett helhetstänk med såväl intern processutveckling som extern kundutveckling, och online-plattformen Brave New Business där de lyfter modiga satsningar, innovativa lösningar och nyskapande affärer i näringslivet.

Press