Betydelsen av att driva utvecklingen


Vi är väldigt stolta över de kunder vi arbetar med. De är alla ledande och kända för modern ingenjörskonst, innovation och design. Det är också företag som ställer höga krav på sina samarbetspartners. Därför ser vi det som självklart att ligga i framkant avseende forskning och utveckling.
LÄS OM VÅRA INNOVATIONSFORUM

Laboratorium för materialanalyser

Grundämnena i materialen vi använder ligger alltid inom ramen för materialspecifikationen, men det finns avvikelser som kan påverka verktygen i maskinerna. Därför har vi investerat i ett laboratorium för materialanalys där vi undersöker material i mikroskop för att hitta avvikelser. På så vis kan vi alltid välja det material som är bäst för produktion, maskin och slutresultat.

Branschorganisationer och forskning


Vi är engagerade i såväl branschorganisationer som forskningsprojekt för att bidra med kompetens samtidigt som vi kan ta del av de senaste rönen. I Skärteknikcentrum där företag, leverantörer, forsknings- och utvecklingsinstitut samt högskolor samverkar kring teknik-, kompetens- och produktivitetsutveckling är vi en drivande aktör. Vi är även aktiva i RISE Centrum för renhet som samlar svenska företags gemensamma forsknings- och utvecklingsbehov inom området renhet.

Vidare driver vi tillsammans med Swerea IVF, Chalmers, KTH och Sahlgrenska Academy sedan hösten 2016 ett treårigt pilotprojekt som undersöker hur vegetabiliska oljor skulle kunna ersätta mineraloljor inom maskinindustrin. Pilotprojektet är en del av projektet Testbädd för framtidens processvätskor inom hållbar produktion som drivs av Swerea IVF.
Läs mer här om projektet med Swerea IVF, Chalmers, KTH och Sahlgrenska Academy

Höjer kompetensen med eye-tracking


Vi har även valts ut att medverka i ett pilotprojekt med eye tracking-glasögon. Glasögonen registrerar bärarens fokus för att förenkla och effektivisera vid överföring av kunskap till nya medarbetare inom en högteknologisk industri. Den treåriga testperioden startade i augusti 2018 och medverkande i projektet är även Uddeholm och Bufab Lann. Det finansieras av Vinnova och Jernverket samt av privata företag där Gnosjö Automatsvarvning har gått in med en delfinansiering.
Läs mer om eye tracking här