Framtidssäkring av regional tillverkningsindustri

Metallindustri

Med vårt nya samverkansprojekt XF – framtidssäkring av regional tillverkningsindustri – vill vi öka industrins tillgång till rätt kompetens på både kort och lång sikt. Samverkansprojektet XF ska hjälpa till med att samverka kring utbildning och framförallt skapa förutsättningarna för att få rätt arbetskraft till industrin i Gnosjöregionen och hela Jönköpings län.

Om vi vill klara framtidens kompetensförsörjning i länet, på både kort och lång sikt, behöver vi få till samverkan mellan det lokala näringslivet och olika utbildningsaktörer. Syftet med XF är därför att skapa rätt förutsättningar för lärande och kompetensförsörjning inom industrin. Vi ser det som ett mångsidigt strukturellt utbildningsinitiativ och som ett komplement till våra redan etablerade satsningar som exempelvis vår egen yrkeslärare, Makersquare och Dreamjobber.

Göra utmaningar till möjligheter
På Gnosjö Automatsvarvning anser vi att det som krävs och behövs är ett helhetsgrepp över flera frågor som alla har med utbildning och kompetens att göra. Därtill hör i första hand olika utbildningsfrågor men också en öppen dialog kring de utmaningar som finns i samband med industrins attraktivitet, generationsväxling och integration.

Vi står inför en del utmaningar i regionen. Den generella utbildningsnivån är låg, arbetsmarknaden är könssegregerad och bara ett fåtal ungdomar söker sig till industriutbildningar medan företagen från sin sida har problem med att hitta rätt kompetens. Det är av denna anledning vi ser ett stort behov av att stärka samarbete mellan näringsliv, region och utbildning.

Visa på potentialen som finns
Vår målsättning är att öka industrins tillgång till rätt kompetens genom initiativet XF där man samverkar kring utbildning. För oss betyder det framförallt att vi måste vända oss mot målgrupper som berörs av just utbildnings- och karriärsfrågor; unga, nyanlända, arbetslösa och anställda med tankar om ett karriärsbyte, för att visa på variationsrikedomen och möjligheterna som finns med att jobba inom industrin.

Gemensamt vill vi ta ansvar och ta fram en modell för säkrad kompetensförsörjning inom industrin. Modellen ska i framtiden skapa förutsättning för att matcha industriföretag med rätt kompetens, för att skapa arbetstillfällen för rätt arbetssökande på rätt plats och för att öka relevansen av utbildningarnas innehåll så att det kan