BNB

Från asfalt till energi: Vägen mot en ljusare framtid

Solvägar kan revolutionera vårt sätt att använda och generera energi genom att förvandla våra vanliga asfaltsvägar till kraftfulla energikällor.

Tänk dig en väg där varje kilometer bidrar med energi till städer, gatubelysning och som dessutom laddar din bil medan du kör. Solvägar har under de senaste åren blivit verklighet i pilotprojekt över hela världen där vägar utrustas med fotovoltaiska celler, mer kända som solceller. Dessa solpaneler fångar upp solens strålar och omvandlar dem direkt till elektricitet, vilket minskar vårt beroende av fossila bränslen.

Kortfattat kan man säga att solvägar kombinerar solpanelteknologi med väginfrastruktur för att generera el samtidigt som de fungerar som vanliga vägar. Dessa vägar kan även ha LED-belysning integrerad i vägbanan för bättre synlighet, varningssignaler och bidra till en över lag förbättrad trafiksäkerhet. Uppvärmda paneler kan även förhindra isbildning och minska behovet av vägunderhåll.

I Frankrike har företaget Colas, i samarbete med INES (Frankrikes nationella institut för solenergi), tagit fram Wattway – världens första fotovoltaiska vägbeläggning. Wattway är inte bara en unik teknik utan också en testbädd för framtidens energilösningar. Sedan lanseringen har över 50 pilotprojekt genomförts i olika länder för att utvärdera och förbättra teknologin. Dessa projekt har inkluderat allt från att strömförsörja gatubelysning till att ladda elbilar och förse lokala elnät med grön energi.

Läs om hur vi på Gnosjö Automatsvarvning jobbar med egentillverkad förnybar energi här!

Brave New Business