Gnosjö Automatsvarvning anställer yrkeslärare för att kompetenssäkra

– Det här är en strategisk satsning. Vi har en tydlig idé om hur vi vill bedriva vår kompetensutveckling, och för att kunna utveckla både företaget och våra medarbetare snabbare måste vi driva den utvecklingen själva, säger Linda Fransson, vd på Gnosjö Automatsvarvning.

Under hösten anställer industriföretaget Gnosjö Automatsvarvning en yrkeslärare på heltid. Och anledningarna är många.

– Den grundutbildning som ges behöver ofta kompletteras för den spetskompetens som krävs, och att enbart utbildas vid ett tillfälle är inte tillräckligt i dagens snabbutvecklande samhälle, säger Linda Fransson.

Enligt en rapport publicerad av Industrirådet 2018 är kompetensförsörjning en av de mest strategiskt viktiga utmaningarna industrin i Sverige står inför. Något som Linda Fransson håller med om:

– Det har varit en av våra största utmaningar sedan vi startade företaget på 70-talet. För att göra svensk legotillverkning tillräckligt konkurrenskraftig, och behålla industrin som en motor för svensk välfärd, måste vi jobba med frågan på flera olika sätt.

Att ha en yrkeslärare på företaget kommer till exempel underlätta för de anställda att höja sin kompetens och därmed lön. Enligt företagets lönemodell, som utvecklades i våras av medarbetarna själva, kan man avancera i lönestegen genom att bland annat vidareutveckla sin kompetens.

– Vid varje lönesamtal skapar vi en specifik utbildningsplan utifrån varje persons individuella behov. Sedan är det upp till oss att erbjuda rätt utvecklingsmöjligheter för att nå dit, berättar Linda Fransson.

I dagsläget sker mycket av den löpande utbildningen med hjälp av duktiga och kompetenta medarbetare. Det tar dock för mycket tid från produktion, och den dyrbara tiden som läggs på att utbilda är heller inte tillräcklig för att hänga med i utvecklingen.

– Vi vill skapa samma förutsättningar för alla våra medarbetare att utvecklas, även de som just nu lägger mycket tid på att utbilda andra. Att ha en yrkeslärare på plats kommer bli ett bra komplement till det som redan görs och ge oss en enorm konkurrensfördel inför framtiden, avslutar Linda Fransson.

Yrkesläraren kommer i första hand att ansvara för interna utbildningar inom ritningsläsning, mätteknik och statistisk processtyrning, samt ha grundläggande verktygs- och maskinkunskap, för att kompetenssäkra arbetskraften på företaget.

För vidare information, vänligen kontakta:
Linda Fransson, vd på Gnosjö Automatsvarvning, 0370-33 32 51