Pressrelease

Gnosjö Automatsvarvning lyfter frågan om svensk industris framtid på Svenska Dagbladets debattsida

Gnosjö Automatsvarvnings vd Linda Fransson frågar sig idag på Svenska Dagbladets debattsida om vad regeringen gör för att säkra den svenska tillverkningsindustrin. En fråga som hittills inte fått det gehör som krävs från Sveriges politiker.

I samband med Elmia Subcontractor, ett av Sveriges största industrievent för nyskapande idéer och framtidsoffensiv debatt, bjöd Gnosjö Automatsvarvning in flera av Sveriges ministrar till en debatt om att framtidssäkra svensk legotillverkning. Anders Ygeman, Ibrahim Baylan, Anna Ekström och Jennie Nilsson tackade alla nej.

– Vi tycker det är väldigt tråkigt att de inte ens erbjöd sig att skicka någon annan. Det här är en viktig fråga som lämnas obesvarad, säger Linda Fransson, vd på Gnosjö Automatsvarvning.

I debattartikeln skriver Linda Fransson att kompetensbristen i värsta fall leder till att svensk legotillverkning försvinner till andra länder vilket får förödande konsekvenser. Industrinedläggningar, kompetensdränering, färre svenska patent och innovationer, försämrat nationellt oberoende och ökad klimatpåverkan då svensk legotillverkning idag är både hållbar och håller mycket hög kvalitet.

– Men den konsekvens som blir störst är ett svagare välfärdssystem. Mer än 50 procent av Gnosjö kommuns skatteintäkter är kopplade till bygdens industri, konstaterar Linda Fransson.

Företaget har på tre år avsatt 12 miljoner kronor för att framtidssäkra verksamheten genom olika interna åtgärder och externa projekt. Men förutsättningen för att lyckas i hela Sverige är en gemensam satsning lokalt, regionalt och nationellt.

– Det krävs ett uppvaknande hos regeringen inför de kompetensutmaningar svensk industri står inför, och det behövs nu, avslutar Linda Fransson.

Läs hela debattartikeln här: https://www.svd.se/kompetensbrist-hotar-livsverk-och-valfarden

För vidare information, vänligen kontakta:
Linda Fransson, vd på Gnosjö Automatsvarvning, 0370-33 32 51

Om Gnosjö Automatsvarvning 

Gnosjö Automatsvarvning har ett 60-tal medarbetare och är sedan 1974 specialiserade på svarvning av komplexa detaljer i stora serier med krav på högsta precision. I deras maskinpark ingår rundbordsautomater, flerspindliga och CNC-svarvar. Våren 2018 lanserade de ett treårigt projekt för att belysa innovationsfrågor och ta ansvar för att driva dessa framåt. Satsningen bygger på ett helhetstänk med såväl intern processutveckling som extern kundutveckling, och online-plattformen Brave New Business där de lyfter modiga satsningar, innovativa lösningar och nyskapande affärer i näringslivet.

Press