Hållbarhet handlar om att bry sig

Hållbarhet är ett brett begrepp som innefattar allt från miljö till sociala och ekonomiska utmaningar. Hos oss på Gnosjö Automatsvarvning sätter vi värde i alla åtgärder, stora som små, vilka gemensamt bidrar till en bättre vardag och värld.

Vi tycker till exempel att det är viktigt att våra barn lär sig att ta hand om naturen (vi lite äldre har ju inte alltid varit så bra på det). En bra miljö tror vi är en förutsättning för ett gott samhälle. Därför är vi, tillsammans med andra företag i regionen och Gnosjö kommun, med och stöttar så att ”Natur och miljöboken” kan delas ut kostnadsfritt till alla grundskolor i kommunen.

För oss är trygga, välutbildade och jämställda barn och ungdomar, både i närområdet och i andra länder, nyckeln till hållbarhet och demokrati. Därför bidrar vi kontinuerligt med ekonomiska medel till Världens barn. Vi är också ofta ute i skolor och berättar om vad vi gör för att inspirera till fortsatt utbildning. Av samma anledning är vi också bland annat engagerade i Industrinatten, där industrin bjuder in och möter framtida medarbetare genom att öppna sina dörrar och släppa in skolungdomar på väg ut i olika studie- och yrkesval.

Bidra till hållbarhet i närmiljön

Ett annat projekt som i all sin enkelhet bidrar till en trevligare miljö är TiksPac. Det är ett miljökoncept där stationer med gratis hundpåsar är placerade på utvalda platser såsom promenadstråk, parker, badplatser och andra offentliga platser runt om i Gnosjö Kommun.

Vi har även ett ständigt pågående arbete kring energi och miljö i vår egen verksamhet. Läs mer om det under Energi & miljö.

UPPFÖRANDEKOD

Projekt vi stödjer