En nödvändig investering för framtiden

År 2018 tog vi det för många utomstående uppseendeväckande beslutet att under tre år avsätta 12 miljoner kronor för att framtidssäkra verksamheten genom innovationsprojekt, kompetenshöjande åtgärder samt på olika sätt attrahera unga människor till industrin. Detta i ett bolag som då omsatte knappt 130 miljoner.

För oss var beslutet självklart. I en tid då det är svårt få tag på kompetenta medarbetare, mycket produktion läggs utomlands och utvecklingen av teknik och produkter går väldigt snabbt, är det nödvändigt att investera för att vara relevant för befintliga och nya kunder.

För att säkra en långsiktigt god ekonomi är vi även noggranna med att aktivt underhålla goda relationer med kunder, leverantörer, lokalsam­hälle och andra intressenter. Gnosjö Automatsvarvning ska både uppfattas som och vara en trygg och stabil partner för alla som har en relation med oss.

 

Uppfinner vägen framåt

Uppfinner vägen framåt

Uppfinner vägen framåt Med en klocka som går tio år före talar han varmt om industrins roll i samhället. Sedan 2017 har Mikael Heilmann haft rollen som innovati...

Läs mer