En hållbar svensk metallindustri

För ett framtida hållbart samhälle är våra produkters livscykel av största betydelse; tillverkningen ska påverka miljön så lite som möjligt och produkternas livslängd ska vara lång.

Så har vi tänkt ända sedan starten 1974. För oss har hållbarhetsarbetet alltid fötts ur sunt förnuft. Om hög kvalitet är bättre för kunder, miljö och verksamhet finns det ingen anledning att tillverka produkter som måste bytas ut. Kan skäroljan säkras i ett slutet system i vårt arbete för en deponifri industri och samtidigt ge golvvärme i matsalen, är det ju bara dumt att inte göra det. Eller när vi upptäckte att mässingsstängerna vi använde var 12 mm i diameter när det räckte med 11,5 mm, var det givetvis självklart att minska dem med 0,5 mm och spara hundratals kilo mässing.

Vidare kommer all el vi förbrukar från sol-, vind- och vattenkraft. Vi har bland annat investerat i bergvärme, vindkraftverk samt solceller på taket. Med långsiktiga investeringar i förnyelsebara energikällor, en ständigt pågående process för att sänka vårt energibehov och forskningssamarbeten kring exempelvis blyfri metall och att ersätta mineraloljor med vegetabiliska, tar vi vårt ansvar för en hållbar svensk metallindustri.

Kanske beror vårt perspektiv på att tredje generationen Fransson redan är med i fabriken och leker runt knuten. Då får begreppet hållbarhet en annan betydelse.

ISO 14001
Vattenkraft

 

Skärolja för kalla fötter

Man ska inte krångla till det. Det är klart att det går åt en hel del skärolja när man som vi svarvar komplexa mekaniska precisionskomponenter i metall. Därför slog vi två flugor i en smäll när vi byggde ett eget slutet system för skäroljan; dels tog vi ett rejält steg framåt i vårt arbete för en deponifri industri, dels blev det slutna systemet skön golvvärme i vår matsal.

Läs mer Visa mindre

Bergvärme mot alla odds

”Nej det kommer att krävas alldeles för många borrhål”.
Experterna var eniga. De skakade på huvudet åt våra idéer om bergvärme. Men vi räknade själva. På 4 år var investeringen betald istället för 20 år som experterna trodde. Och antalet borrhål blev hälften gentemot rekommenderat antal. Det är inte det att vi är snåla. Men finns det nästintill ren och gratis energi runtomkring oss, är det bättre att lägga pengarna på
effektivare produktion. Det gynnar både kunder och oss.

Läs mer Visa mindre

Besparing i bara mässingen

Förbättringar görs ofta genom att våga ifrågasätta invanda mönster. Så när Olle upptäckte att mässingsstängerna vi använde var 12 mm i diameter när det räckte med 11,5 mm, ställde han sig givetvis frågan: Varför? Svaret var att så har det alltid varit. Inte längre. Genom en minskning på 0,5 mm sparar vi idag hundratals kilo mässing. Dessutom har både transportkostnader och spill minskat. Svårare än så behöver det inte vara.

Läs mer Visa mindre

Blyfritt på sikt

Är man specialist på svarvning av komplexa detaljer med krav på högsta precision är toleransen väldigt låg för all typ av spill och spån. Då är metaller med bly de bästa att använda. Blyfria metaller har tyvärr egenheten att slita på verktyg och ge upphov till spånskador. Än så länge. Tillsammans med andra företag, universitet och forskningsinstitut medverkar vi i ett projekt för att utveckla verktyg och maskiner som klarar av att bearbeta blyfri metall med bibe-hållen kvalitet och effektivitet. Och vi är på god väg.

Läs mer Visa mindre

6S är bättre än 5

Jodå, vi vet att det brukar kallas 5S-metoden – Sortera, Systematisera, Städa, Standardisera och Skapa vana. Men vi har lagt till ett S – Söka. Vår verksamhet bygger på rutiner, men också på att alla söker förbättringar i produktionen. I grund och botten handlar det om hur man hanterar och utnyttjar resurser på bästa sätt. Och då måste alla känna ett ansvar för att hålla ögon och öron öppna för nya idéer.

Läs mer Visa mindre

45 punkter som säkrar och förbättrar

Hos oss har alla synpunkter och idéer. Men det är inte alltid man hinner delge dem till andra eller utveckla dem. Så vi samlade hela personalen för en workshop. Resultatet blev en lista på 45 punkter om allt från samåkning till nya tjänster. Kanske kommer vi att genomföra allt, kanske kommer punkterna förändras under resans gång. Men för att bli bättre måste man ha mål och visioner. I stort och smått. På kort och lång sikt.

Läs mer Visa mindre

Olikhet som förenar och utvecklar

Kompetens, kunskap och yrkesstolthet är viktiga parametrar i vårt hållbarhetsarbete. Därför är personalmixen på Gnosjö Automatsvarvning stor: kvinnor och män från 20 till 65 år av olika nationalitet. Mixen ger en stimulerande arbetsmiljö och ett spännande utbyte av erfarenheter som är utvecklande både på individ- och företags-nivå. I sort sett alla har Grönt certifikat enligt CNC Teknik. Det innebär att vi har hög kompetensnivå inom 14 kunskapsmoduler som exempelvis kvalitet, miljö, säkerhet och mätteknik.

Läs mer Visa mindre