Leverantörerna viktiga för vårt hållbarhetsarbete

Som en relativt liten industri med stora ­leverantörer som intressenter, är deras hållbarhetsarbete naturligtvis av största betydelse för vår möjlighet att hela tiden bli bättre på hållbarhet.

I vår dialog med leverantörerna framhåller vi alltid vikten av hållbarhet och försöker exempelvis så långt det är möjligt samordna leveranser. Vidare har vi högt ställda kvalitetskrav för att bland annat minimerar riskerna av kassationer och materialspill. Detta då en av de viktigaste parametrarna för hållbarhet är produkters livslängd. En av Gnosjö Automatsvarvnings större leverantörer är Stena Stål. År 2019 levererade de cirka 171 ton metall till oss, varför deras hållbarhetsarbete och syn på frågan i allra högsta grad påverkar vårt arbete. Därför ställde vi några frågor till deras hållbarhetschef Marina Gasparius.

Marina Gasparius – Hållbarhetschef Stena Stål

Vilket är det vanligaste hållbarhets­kravet kunder ställer på er?
Historiskt har frågor från kunder främst gällt grunddata för att kunna följa upp att vi som leverantör uppfyller vårt miljöcertifikat och även grunddata för att uppfylla deras egna krav på ledningssystemen. Vi ser idag en snabb förflyttning där större fokus läggs på klimatdata ur ett livscykelperspektiv.

Vad har ni för fokus i ert hållbarhets­arbete?
Miljö och hållbarhetsfrågor har för Stena Stål gått från att historiskt varit fokus på att uppfylla krav i ISO-standarden, till att bli en strategisk fråga där vi är övertygade om att hållbarhet kommer vara centralt för våra kunder och därmed ge oss en affärsfördel.

Med det sagt har vi fokus på att minska vårt eget och produktens klimatavtryck genom att effektivisera transporter, elförbrukning, val av leverantörer utifrån klimatavtryck och också dra nytta av möjlighet till återvinning och återbruk genom att samverka inom koncernen. Stena Stål arbetare intensivt i samverkan med stålleverantörer för att på ett enkelt och trovärdigt sätt kunna presentera produkters klimatpåverkan, främst med hjälp av EPD:er (Environmental Product Declaration).

Samarbetar ni på något sätt med era kunder i ert hållbarhetsarbete?
Vi har en rad samarbeten på gång inom hållbarhet, både med kunder och leverantörer. Ett exempel är att titta på cirkulär ekonomi tillsammans med Stena Fastigheter och Stena Recycling.

Våra kunder erbjuds också miljömässiga alternativ bland annat genom samfrakt i vår weborder-tjänst och dialog om materialets ursprung för att identifiera leverantörer och produktval, med ett ursprung som ger ett lägre klimatavtryck både utifrån transportvägar och materialets tillverkningsprocess.

Stena Stål har i sin omvärldsbevakning identifierat att flertalet stora industrikunder har antagit Scientific Based Targets och vi arbetar aktivt med att säkerställa att våra kunder kan uppfylla sina klimatmål genom att välja oss som leverantör.