Nyfikenhet och ­hållbart ledarskap

Det finns inga genvägar till ett bra klimatarbete. Allt handlar om långsiktighet och att hela tiden testa nya vägar. Gnosjö Automatsvarvning gör precis rätt. De är ett exempel andra företag borde ta efter.

Gnosjö Automatsvarvning har funnits sedan 1974. De startade bara två år efter Stockholmskonferensen 1972 – FN:s första konferens om människans miljö – där Sverige och konferensen kom att påverka världens fortsatta miljöpolitik. Därför har vi i denna rapport valt att följa hållbarhetsarbetet på Gnosjö Automatsvarning och att jämföra det med utvecklingen i Sverige. Ett Sverige som är ett av de länder som har den bästa klimatutvecklingen. Ändå slår Gnosjö Automatsvarvning den svenska utvecklingen med råge.

I arbetet med vår hållbarhetsredovisning har vi samarbetat med Jakob Lagercrantz. Han är CEO för 2030-sekretariatet och har tidigare bland annat varit ordförande för Greenpeace Sverige och Gröna Bilister.

Vad är det då som skapat denna framgång?

Gnosjö Automatsvarning är ett svenskt industriföretag i en bransch likt många andra. Produkterna har ingen egentlig miljökoppling varför miljöarbetet ligger i att finna vägar att minska klimatpåverkan i det dagliga arbetet.

Ett hållbart ledarskap är en nyckel. För att skapa hållbara innovationer, där bergvärmen, vindkraften och solelen är viktiga delar, krävs en vilja att utmana tvivlarna samt genom praktiska åtgärder visa att det går.

En annan viktig del i arbetet är att tänka långsiktigt. Många företag väljer bort miljöinvesteringar för att de betalar sig för långsamt. Men då glömmer de miljövinsten. Långsiktighet betyder att man tänker in helheten.

En tredje del i det lyckade klimatarbetet på Gnosjö Automatsvarvning är nyfikenheten att utnyttja den nya tekniken för att skapa klimatnytta i den egna verksamheten. Det är sällan att färdiga lösningar kan appliceras direkt, det krävs nyfikenhet för att finna alla de komponenter som behövs för att gå från ord till handling.

Om fler företag tog till sig dessa tre kvalitéer hade vi sett en ännu snabbare positiv klimatutveckling i Sverige.