Skärolja som golvvärme

Gnosjö Automatsvarvning har sedan starten 1974 till i dag successivt minskat på utsläppen av den koldioxid som genereras av energi till maskiner och uppvärmning av lokaler. 

Minskad elförbrukning för uppvärmning
År 1995 flyttade företaget till nya lokaler vilket innebar flera genomgripande förändringar. Vi skapade ett egendesignat system för värmeåtervinning av skäroljor vilket minskade behovet av el för uppvärmning med tre gånger. Vidare infördes värmeåtervinning av frånventilationsluft som minskade -elförbrukningen för uppvärmning med 1,5–2 gånger.

6 500 liter olja försvann
Nästa steg var år 2001 när vår bergvärme kom igång. I djupt borrade hål tar vi värme som sedan växlas över till värme för fabriken. Det gjorde att förbrukningen av nära 6500 liter olja per år nästan helt försvann.

I dag står egenproducerad el från delägt vindkraftverk samt solcellspaneler på fabrikens tak för en allt större del av vår elkonsumtion. De senaste fyra åren har cirka 90 procent el producerats via vindkraft och cirka 10 procent via panelerna.

Det är klart att det går åt en hel del skärolja när man svarvar i metall. Därför slog vi två flugor i en smäll när vi byggde ett eget slutet system för skäroljan; dels tog vi ett rejält steg framåt i vårt arbete för en deponifri industri; dels blev det slutna systemet skön golvvärme i vår matsal.

I diagram ovan har vi jämfört utsläppen av koldioxid från Sveriges industrier mellan åren 2001–2019*. För att sätta detta i relation till ekonomisk utveckling delar vi värdena för den svenska bruttonationalprodukten med antalet invånare (per capita), ett vanligt begrepp för ”hur det går för Sverige”. Vi får alltså utsläpp av koldioxid från industrin delat med den ekonomiska utvecklingen för Sverige. För Gnosjö Automatsvarvning motsvaras detta av ett värde för koldioxidutsläpp från olja och el delat med värdet av vad vi producerade aktuellt år, värdet kallat Producerad omsättning. Då vi är ett enda företag syns det tydligt när vi förändrar något. En enorm minskning av koldioxidutsläpp sker 2001 då vi går från olja till bergvärme. För att göra siffrorna jämförbara tar vi med förändringen mellan år i tabellen. Sverige har sedan år 2001 minskat sina utsläpp i stabil takt och år 2018 var de 41 procent lägre än år 2001. Gnosjö Automatsvarvnings utsläpp minskade kraftigt mellan 2001 och 2002, och sedan dess har koldioxidutsläppen minskat med nästan 100 procent, vilket de senaste årens egenproducerade sol- och vindel bland annat har bidragit till.

* Källa: Naturvårdsverket