Social hållbarhet

Diversifierad arbetsplats

Gnosjö Automatsvarvning har i dag 41,5 procent kvinnor och 58,5 procent män. Vidare finns väldigt många nationaliteter representerade och hela 30,8 procent av medarbetarna kommer från länder utanför Norden.

Unik lönemodell utvecklad

Från och med 1 april 2019 har medarbetarna stor möjlighet att påverka sin individuella lön – allt enligt en lönemodell som har initierats och utvecklats av medarbetarna själva för att ge rätt förutsättningar för en rättvis lönesättning. Lönemodellen ökar förståelsen för den lön man har, gör det möjligt att påverka sin lön och tydliggör vad man behöver göra för att avancera i lönestegen.

Läs mer här

Miljöutbildning för barn

Vi tycker det är viktigt att våra barn lär sig att ta hand om naturen. En bra miljö tror vi är en förutsättning för ett gott samhälle. Därför är vi, tillsammans med andra företag i regionen och Gnosjö kommun, med och stöttar så att ”Natur och miljöboken” kan delas ut kostnadsfritt till alla grundskolor i kommunen.

Motverka psykisk ohälsa

Under 2019 startade vi ett samarbete med en beteendevetare som besöker oss kontinuerligt för att motverka psykiska ohälsa på jobbet och främja ­personlig utveckling. Personalen ges möjlighet att boka tid för konsultation som sedan kan leda till en individuell utvecklingsplan.

Yrkeslärare anställd på heltid

Vi har sedan 2019 en yrkeslärare, ­Elvira Zahirovic, anställd på heltid som kompetensutvecklar våra medarbetare. Elvira ansvarar främst för interna utbildningar inom ritningsläsning, mätteknik och statistisk ­processtyrning, samt har grundläggande verktygs- och maskinkunskap, för att kompetenssäkra arbetskraften. Med en yrkeslärare på företaget underlättar vi även för anställda att höja sin kompetens och därmed lön, se under Unik lönemodell utvecklad.

Träning och massage

Självklart utgår friskvårdsbidrag till alla medarbetare men vi har också en massör på plats varannan vecka för att trycka bort eventuell stelhet och muskelvärk. Vidare ger vi bidrag till behandling hos kiropraktor för de som behöver. Som en del i vårt friskvårdsarbete ser vi också till att det alltid finns färsk frukt på plats kostnadsfritt.

Industrinatten och Världens Barn

För oss är trygga, välutbildade och jämställda barn och ungdomar, både i närområdet och i andra länder, nyckeln till hållbarhet och demokrati. Därför bidrar vi kontinuerligt med ekonomiska medel till Världens barn. Vi är också ofta ute i skolor och berättar om vad vi gör för att inspirera till fortsatt utbildning samt arbetar aktivt för att ta emot studiebesök. Av samma anledning är vi också bland annat engagerade i Industrinatten, där industrin bjuder in och möter framtida medarbetare genom att öppna sina dörrar och släppa in skolungdomar på väg ut i olika studie- och yrkesval.