Vi stödjer

Vi lägger stor vikt vid att stödja barn och unga både i lokalsamhället runtomkring oss men även internationellt. Flera av våra åtgärder syftar också till att intressera de unga för miljön och för industrin som en framtida arbetsplats.

Missing People SverigetikspacNatur och MiljöbokenGiving PeopleTeam RynkebyAktiv Skola