FoU

Hon hjälper oss att ta vara på våra kunskaper

Sedan december 2019 jobbar Elvira Zahirovic som utbildningssamordnare och yrkeslärare på Gnosjö Automatsvarvning. Hon ansvarar främst för utbildningar inom ritningsläsning, mätteknik och statistisk processtyrning, samt grundläggande verktygs- och maskinkunskap. Hennes arbete hjälper oss att vidareutbilda, kompetenssäkra och långsiktigt behålla vår personal.

– Det är inte många företag som erbjuder något liknande men här satsar vi på människorna. Långsiktigt skapar det stabilitet och lönsamhet – det finns så mycket potential i var och en av våra medarbetare, säger Elvira.

Att Gnosjö Automatsvarvning investerar i kompetensförsörjning tillhör företagets vision om en hållbar industri. Elvira är en essentiell del av denna satsningen.

Hitta, lyfta och motivera kompetens
Att ha en yrkeslärare kopplat till företaget underlättar för våra anställda att höja sin kompetens och därmed också sin lön. Efter Elviras egen erfarenhet kan man komma långt om man hos personalen letar efter bra sociala egenskaper och samtidigt kan motivera varför drivkraften att ta sig framåt är avgörande.

– Vi behöver kompetent personal och om vi inte kan hitta det utifrån får vi göra det inifrån. Viljan att lära sig är central här, det är en del av vår kultur. Kompetensutveckling är också en viktig del av företagets ansvar att upprätthålla arbetsplatsen och yrkena attraktiva, så att man som anställd kan vara stolt över sitt jobb, förklarar hon.

Mänskliga möten som ger perspektiv
Det finns ett nära samarbete med produktionsledarna och utbildningarna anpassas individuellt. Mångfalden bland både personal och arbetsuppgifter gör Elviras uppdrag särskilt intressant.

– Att titta på utmaningarna ur olika synvinklar, det är det som gör jobbet spännande. Det handlar om vuxna människor som vill lära sig nytt för sina individuella karriärer inom företaget. Då går det inte att ha undervisningar efter samma mall. Min erfarenhet hjälper till att hitta bra vägar för komma framåt, säger hon.

Utöver uppdraget som samordnande pedagog jobbar Elvira också på Gnosjö Automatsvarvning som språklärare i yrkessvenska flera dagar i veckan. Just nu undervisar hon cirka tio kollegor i två olika språkgrupper.

Eget testcenter etablerat
Kort efter att Elvira började jobba som samordnare för företagets vidareutbildning kunde det etableras ett eget testcenter för att validera medarbetarna i olika certifikatstester.

CNC Teknik2017 är branschens system för validering, fortbildning, utveckling och certifiering av kompetens som krävs för konkurrenskraftig produktion. Systemet omfattar kompetenskrav som branschens företag formulerar och kvalitetssäkrar. Till exempel säkerställer grönt och blått certifikat grundläggande kompetenskrav för bland annat operatörer, beredare, mät- och produktionstekniker.

– Genom att vi har blivit ett testcenter kan vi nu utföra de nödvändiga valideringarna för de olika certifikaten själva. Vi behöver inte åka nån annanstans utan kan utvärdera på plats. Hittills har det gott jättebra och inställningen hos eleverna är jättepositiv. Alla medarbetare ska vara godkända för det gröna certifikatet, men snart kommer vi sätta upp nya mål, berättar Elvira.

Nyheter