Innovation för framtiden

Vi investerar tid och pengar i att utveckla företaget, medarbetare och erbjudande för att framtidssäkra verksamheten och följa våra kunders utveckling. Därför följer vi den tekniska utvecklingen inom många områden för att se hur den kan hjälpa oss.

Hållbarhetsrapport

Industrins eget ansvar

”Hållbarhet inte är något andra kan göra åt en. Man måste ta eget ansvar. En del i ansvaret är att säkra egen hållbar energi från vindkraft, solceller och bergvärme.”

Innovation

VR-tekniken som effektiviserar produktionen – och säkrar framtidens medarbetare

Innovation

Unik lönemodell på Gnosjö Automatsvarvning

Intervju

Först i branschen med labb för metallanalys

Intervju

Hon hjälper oss att ta vara på våra kunskaper