FoU

Innovationsforum

Innovativa har vi alltid försökt att vara, men för ett par år sedan bestämde vi oss för att skapa forum och utrymme för innovativa möten och samarbeten. Sedan dess har vi med jämna mellanrum bjudit in till olika projekt och event med fokus på innovationens betydelse.

2017 inledde vi satsningen med två dagars workshop i maj för alla i personalen som ville vara med och innovera kring vår egen verksamhet. Resultatet? Sju stycken projekt, var och en med egen projektgrupp som jobbat vidare på schemalagd tid under året. Ett halvår senare var det slutredovisning för fas 1 där projekten utvärderades och beslut fattades om vilka som kunde avslutas och vilka som har potential att utvecklas vidare. Många av projekten på denna sida har faktiskt sitt ursprung från denna workshop.

Systematiskt arbete leder till framgång

Vår samarbetspartner i arbetet med våra innovationsprocesser är Innovation Plant och innovationledare Olle Hansson. Vi ringde upp och bad han berätta mer om varför arbetet är så viktigt.

Hej Olle Hansson, senior processledare på Innovation Plant. Du hjälper företag med innovationsprocesser. Varför är det så viktigt för företag att vara innovativa?
Ingenting här i världen är statiskt. Allt är i förändring och kommer alltid att vara om det så gäller konsumenters föreställningar eller tekniska förutsättningar, globala tendenser eller lokala lagar och regler. För att möta marknadens föränderliga behov måste företag utveckla sitt erbjudande i en ständigt pågående process. Om företagen då dessutom är innovativa i sitt utvecklingsarbete istället för att tvingas till anpassning ges bästa förutsättningar att vara tidigt ute och leda utvecklingen och använda förändringarna till sin fördel.

Hur håller man igång den innovativa processen och drivkraften i en organisation samtidigt som vardagens uppgifter tar mycket kraft?
Det går inte att svara på den frågan utan att tidigt nämna behovet av resurser öronmärkta för processen. Finns inte de resurserna hemfaller innovationsarbetet till önsketänkande och förhoppningar om lyckoträffar. Med rätt kompetens och pengar kan ett företag systematiskt producera innovationer. Så tipset är: se till att frigöra resurser för innovationsarbete som inte konkurrerar med resurser för det dagliga arbetet. Sen ringer ni oss! 🙂

Vad skulle du säga kännetecknar en innovation?
Innovation Plants definition av en innovation är en överraskande nyhet som har nått marknaden. Med det menar vi att det är en ny lösning på ett problem som har nått en mottagare och som i något avseende har gjort nytta. Om en idé inte når någon eller gör någon nytta är det inte en innovation utan i bästa fall en uppfinning.

Nyheter