Integritetspolicy & GDPR

Gnosjö Automatsvarvning följer grundprinciperna enligt GDPR för att behandla personuppgifter

På Gnosjö Automatsvarvning värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Personuppgifter som du lämnar till Gnosjö Automatsvarvning via formulär på hemsidan sparas i information- och marknadsföringssyfte, exempelvis för att svara på offertförfrågningar eller skicka ut nyhetsbrev med relevant information och erbjudanden. I de fall du ansökt om en tjänst hos oss sparas uppgifterna syfte att kunna fullgöra rekryteringsprocessen samt vid överenskommelse, även för att kunna matcha dig mot kommande rekryteringsbehov.

När du skickar in en spontanansökning till oss så raderar vi dina uppgifter efter 2 år, såvida inte du önskar att vi raderar dem tidigare.

Behandling av personuppgifter

Gnosjö Automatsvarvning samlar enbart in de uppgifter om fysiska personer som vi behöver. Personuppgifterna sparas fram till 12 månader efter inskickat formulär, och vi lämnar aldrig ut uppgifter till tredje part.

Samtycke och ändamål

Gnosjö Automatsvarvning har samtycke till att vi behandlar någons personuppgifter och vi använder endast dina personuppgifter för de ändamål som de är avsedda för.

Återkalla samtycke

Du kan när som helst ändra ditt samtycke på vår sida om cookies.

Integritet och säkerhet

Gnosjö Automatsvarvning kommer att behandla dina uppgifter med hög datateknisk säkerhet för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi har även uppbyggda rutiner för hur behörig personal behandlar och har tillgång till identifierbara personuppgifter.

Vid händelse av en incident

Vid eventuella intrång i våra IT-system har Gnosjö Automatsvarvning tydliga rutiner för hur vi hanterar incidenten.

Önskar du få dina uppgifter raderade kontakta oss på info@svarvning.nu