Man måste våga ta upp sånt som skaver

Madeleine Edvinsson började på Gnosjö Automatsvarvning år 1990. Hennes första jobb var enklare sorteringsarbete på lagret. Sedan dess har bolaget växt med drygt 50 medarbetare, 30 svarvar och 5 000 kvadratmeter. Nu är hon chef för samma lager med personalansvar för ett team med ca 13 medarbetare.

– Jag har ett fantastiskt team. Alla ställer upp och hjälper varandra. Ska det till exempel packas 30 pallar innan helgen och det är ont om tid, löser man det tillsammans, berättar Madde som alla kallar henne.

För Madde är samarbete avgörande för en trevlig och effektiv arbetsmiljö. Får hon själv välja hoppar hon hellre in och hjälper till i arbetet på lagret än sitter i möten, något som det blivit fler av för henne som lagerchef.

– Ja, det verkar som det bara blir fler och fler möten, skrattar Madde och fortsätter, men som chef tycker jag det viktigaste är att vara behjälplig för mina kollegor. Behövs det en extra hand för att lösa något ska de kunna fråga mig. Och eftersom jag har varit så länge på lagret kan jag hoppa in överallt.

I sitt arbete som chef framhåller hon betydelsen av daglig styrning, att ge varandra feedback och att våga lyssna och ta upp även sådant som kanske känns lite obekvämt. Här är omtänksamhet och lyhördhet två viktiga egenskaper. Men också att våga sätta ner foten.

– Jag jobbar med daglig styrning i en mindre grupp, så att alla vet vad som ska göras. Sedan träffas hela teamet varje måndag. Då vill jag att man också vågar ta upp sånt som kanske skaver och inte känns bra. Sedan är det ju alltid så att en del säger allt, medan andra inte är lika bekväma. Det måste man vara ödmjuk inför. Det gäller att kunna se och höra hur människor reagerar.

En del av Maddes utveckling som chef är den coaching företaget erbjudit. Under 2022 har Madde tillsammans med två chefskollegor arbetat med ledarskapscoachen Jonna Alfredsson. Det har stärkt Madde som chef och människa.

– Jonnas sätt att arbeta passar mig där hon ger av sig själv och stärker mig som person. Hon har hjälpt mig att se mina styrkor och förstå mitt värde.