Att få tänka originellt och nytt ser vi som en ynnest, ett privilegium att vårda och odla. Att få
dela med sig av tankar och idéer, stöta och blöta dem med människor som har andra erfarenheter, tror vi är vägen till framgång. Att tänka fritt är stort, att tänka nytt är ännu större.

Vi är övertygade om innovationens nödvändighet för ett starkt näringsliv och ett hållbart samhälle. Vi tror
också på innovationens avgörande betydelse för såväl produkter och tjänster som affärsmodeller och kommunikation.

Framförallt är vi förvissade om vikten att motiveras, inspireras och kanske provoceras för att våga kika
runt hörnet. För att våga kravla upp över boxens kant och speja ut över ett landskap med nya
möjligheter. Och att få göra det med andra är både enklare, roligare och smartare.

Därför behövs ett forum för innovationer.