Okategoriserad

Mötesplats och nätverk för en hållbar tillverkningsindustri

MakerSquare är ett initiativ som vi har startat för att skapa en fysisk och digital mötesplats för studenter, designers och yrkesverksamma inom industrin. Målet är att samla och lyfta all den tillverknings- och materialkunskap som finns i Gnosjöregionen och föra samman det med nästa generations innovatörer. På så sätt vill vi bidra till att fler produktionsprojekt stannar i Sverige. För bara tillsammans kan vi vidareutveckla och framtidssäkra den svenska tillverkningsindustrin.

Som forum ska MakerSquare också fungera som vägledande kunskapskälla för olika individuella projekt. Med hjälp av våra anställda projektledare – med lång erfarenhet och koppling till industrin – ger vi designers och konstruktörer en omfattande projektledning. Detta innebär allt från tidsplanering, material- och leverantörssourcing till logistik och marknadsföring.

Pilotprojekt med tydligt produktionsmål
Just nu rekryterar vi projektledare samtidigt som vi strukturerar detaljerna kring finansieringen. Parallellt med detta ingår MakerSquare just nu som plattform för studenter i kursen ”Material, Prototyp, Produktion” vid Konstfack, Stockholm, Sveriges största konstnärliga högskola.

Konstfackstudenterna har till uppgift att designa en belysningsarmatur samt att dokumentera sina processer genom det arbetet. Kursen har som mål att få studenterna att se möjligheterna med att tillverka och fördelarna med att förlägga hela produktionskedjan inom Sveriges gränser.

Kunskapsutbyte och ömsesidig inspiration
– Våra industristudenter behöver känna till premisserna för tillverkning. Möten mellan studenter och industrin kan leda till ömsesidigt inspirerande samtal och idéutbyten, som i förlängningen kan mynna ut i olika former av samarbeten, förklarar de ansvariga lektorerna Liisa Widstrand och Jonas Ahnmé på Konstfack i Stockholm.

Även Gnosjöföretaget Belyso är med som produktägare och följande underleverantörer står till studenternas förfogande. Bortsett från Gnosjö Automatsvarvning som samarbetspartner finns även Ingelsten & Co,Blowtech, Skogslunds Metallgjuteri, Plast Inject, Skanslack och Ahlins med i projektet.

Nyheter