BNB

NaturLoop ska revolutionera tillverkningsindustrin med kokosnötter

Schweiziska NaturLoop har utvecklat en banbrytande produkt och har som ambition att revolutionera tillverkningsindustrin. Cocoboard® är en 100 % bio-baserad panel som tillverkas av kokosnötskalsfibrer. Med det strävar företaget efter att bli världsledande inom hållbar biokompositteknologi.

Enligt FN har 80 % av världens tropiska skogar försvunnit. Den fortsatta förstörelsen av tropiska skogar har inte bara eskalerat klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald, utan den begränsade tillgången på timmer har också ökat priset på råmaterial mitt i dess växande efterfrågan.

Samtidigt finns det 21 miljoner ton oanvända kokosnötsfibrer globalt.

NaturLoop är ett schweiziskt ”cleantech och material science” företag som är ledande inom hållbar innovation. En av deras produkter är Cocoboard®, den första 100 % bio-baserade panelen med mekaniska egenskaper som överträffar industriella fiberboards. Cocoboard® tillverkas av kokosnötskalsfibrer och biobaserade lim, vilket skapar en hållbar produkt och fler inkomstmöjligheter för lokala jordbrukssamhällen. Produkten har också en förbättrad miljöpåverkan jämfört med kommersiella fiberskivor och är termitresistent. Cocoboard® har redan använts som vägg- och takpaneler för sociala bostadsprojekt i Filippinerna – ett mycket lyckat projekt enligt dem själva.

Du måste godkänna cookies av typen statistik för att se detta innehåll.

Cocoboard® från NaturLoop

NaturLoop är pionjärer inom tillverkning av naturliga biokompositer och har utvecklat en patenterad teknologi för att möta efterfrågan från bygg- och möbelindustrin efter hållbara material. Företaget använder en cirkulär ekonomi och källsorterar nära produktionsstället för att använda resurserna effektivt i kokosnötsproducerande länder. NaturLoop planerar att öppna sin första Cocoboard®-fabrik för att optimera produktionsprocessen och tillgodose efterfrågan.

Med sin innovativa teknologi och sina hållbara lösningar har NaturLoop potentialen att revolutionera hur vi tänker kring material och produktion. Cocoboard är bara början på deras hållbarhetsresa.

Brave New Business