Öppen och transparant lönemodell – skapad av medarbetarna själva

Gnosjö Automatsvarvning extern bild med flaggor

Sedan april 2019 kan våra medarbetare påverka sin lön enligt en lönemodell som de själva har tagit fram. Att skapa förutsättningarna för en rättvis lönesättning är en viktig del av hur vi bedriver kompetensförsörjning på Gnosjö Automatsvarvning.

 

– Med en öppen, transparent och tydlig lönemodell kommer det bli lättare att sköta allt på rätt sätt och se till så att alla tar sitt ansvar, både löntagare och arbetsgivare, säger vd Linda Fransson.

Lönemodellen som våra medarbetare har initierat och skapat är ett resultat av en innovationssatsning som vi inledde 2017. Som ett av Gnosjö Automatsvarvnings utvecklingsprojekt kom våra anställda med ett förslag om att förbättra lönestrukturen på företaget.

Från början har målet med lönemodellen varit att skapa en ersättning som knyter lön till befattning, kompetens och prestation, men även definierar vilka kvaliteter hos medarbetarna som ska belönas. Det har resulterat i en lönemodell i tre kategorier – kompetens, lojalitet och vad man ”tillför till grupp”, vilket till exempel kan handla om att vara en bra kollega.

Medarbetare driver egen lönemodell
Det är medarbetarna själva som fortfarande driver projektet tillsammans med Jimmy Emanuelsson. Som delad planerings- och personalansvarig på hydromatavdelningen ansvarar han som projektledare.

– För att skapa en lönemodell som passar alla på företaget har representanter från alla avdelningar och befattningar involverats. Ledningsgruppen får såklart tycka till men besluten tar vi tillsammans, förklarar han.

Stort engagemang och ökat förståelse för lönen
– Lönemodellen har ökat förståelsen för den lön man har. Den möjliggör att vara med och påverka sin lön och gör även tydligt vad man behöver göra för att avancera i lönestegen. Sedan erbjuder vi rätt utvecklingsmöjligheter i form av interna och externa utbildningar för att nå dit, säger Linda Fransson.

Hon ser mycket positivt på projektets framgång. Ett av de många positiva resultaten av projektet har varit att samtliga medarbetare både involverade och engagerade sig i sakfrågan.