Nyheter

Personalkväll

På torsdag kör hela personalen Stubbes Pop-Quiz. Quizet är bara öppet för vår personal. Men häng inte läpp för det – frågorna är i allra högsta grad av intern karaktär och chanserna för utomstående minimala 🙂

Här kommer du till quizet

Nyheter