Nödvändiga rigorösa kontroller

Med väl beprövade kontrollinstanser, mätinstrument och laboratorium är renhetsanalys av komponenter en tjänst vi erbjuder marknaden. Av egen erfarenhet vet vi att behovet av renhetsanalyser, kontroll och precision är av största betydelse i fler branscher än vår.

Renhetsmätning fastställer partikelmängd

Höga renhetskrav på komponenter minskar risken för haverier, försämrad verkningsgrad och förkortad livslängd. Vår mätning görs som en del av renhetsanalysen för att fastställa mängden partiklar som detaljer (ytan), oljor, tvättvätskor eller system innehåller.

Analyserna görs ofta i en provserie om 3–5 prover. Detaljerna tvättas på olika sätt – spolning, skakning eller ultraljudstvätt – beroende på lämplighet för att samla upp partiklar. Därefter sker partikelräkning eller gravimetrisk analys samt enklare karaktärisering av partiklarna i ljusmikroskop.

Renhetsanalys – dokument för framtiden

Efter genomförd renhetsanalys och mätning analyseras resultatet. I rapporten som sammanställs presenterar vi tillvägagångssätt, uppgifter om antalet partiklar, ISO-klass, bilder på största partiklar och andra intressanta partiklar. Vid behov kommenterar våra analytiker renhetsanalysen och ger råd om förbättringar.

Mätning med precision

Felmarginaler på precisionskomponenter är minimala med toleransnivåer ner på tusendels millimetrar, vilket kräver komplex mätutrustning för säkra renhetsanalyser.

Undrar du något?
Kontakta mig!

Jens Ringborg

Renhet