Pressrelease

Revolutionerar maskinindustrin

Gnosjö Automatsvarvning har initierat och driver ett treårigt pilotprojekt där man tillsammans med Swerea IVF, Chalmers, KTH och Sahlgrenska Academy undersöker hur vegetabiliska oljor skulle kunna ersätta mineraloljor inom maskinindustrin. 

– Målet är att minska kemikalieanvändningen i den dagliga verksamheten genom att enbart använda förnyelsebar olja, utan att kompromissa med kvalitet och precision. Under testperioden behöver vi därför säkerställa att oljan varken påverkar maskin, produktion eller resultat innan vi tar ett beslut, säger Linda Fransson, vd på Gnosjö Automatsvarvning.

Gnosjö Automatsvarvning har ett 40-tal maskiner som får sin olja från ett centralt system bestående av cirka 50 kubikmeter mineralolja. Under hösten kopplar de loss en av maskinerna för att göra tester med den vegetabiliska oljan i en avgränsad miljö. I detta arbete medverkar Chalmers med att utvärdera och analysera skärtesterna och Swerea IVF, tillsammans med en examensarbetare från KTH, med en livscykelanalys för att bedöma miljöbelastningen.

Som ett första steg jämför de hur oljorna presterar separat genom att utvärdera resultatet från tillverkning till tvätt och slutprodukt. Under nästa steg blandar de successivt i mineraloljan med den vegetabiliska oljan för att utvärdera hur oljorna fungerar tillsammans. Om detta går vägen är planen att fasa ut mineraloljan i det centrala systemet.

– Vi har en skärolja som funkar alldeles utmärkt. Men det finns alltid något man kan göra för att förbättra sin produktutveckling och minska sitt ekologiska fotspår. Att gå ifrån en olja som är ändlig till en olja som är förnyelsebar skulle vara positivt för både industri och miljö, berättar Linda.

En av de positiva fördelarna är arbetsmiljön. Med en vegetabilisk, renare olja minskar den irriterande oljedimman markant.

– En av de största anledningar är såklart att ta hand om våra medarbetare. Sverige är egentligen väldigt bra på lagar kring detta, men jag tycker inte man ska luta sig tillbaka mot alla lagar som redan finns, eller vänta in nästa lag, utan istället vara proaktiv, påverka och driva sin egen utveckling, fortsätter Linda.

Pilotprojektet är en del av projektet Testbädd för framtidens processvätskor inom hållbar produktion som drivs av Swerea IVF och finansieras av Vinnova. Eva Troell, projektledare på Swerea IVF, ser positivt på projektets utveckling.

– Ambitionen är att kunna säkerställa att den vegetabiliska oljan fungerar lika bra eller bättre än den mineralbaserade oljan i produktionsmiljö. Vid projektets slut ska Gnosjö Automatsvarvning ha all information och underlag de behöver för att kunna ta ett beslut, avslutar Eva Troell.

Om Gnosjö Automatsvarvning bestämmer sig för att ersätta mineraloljan med den vegetabiliska oljan kan det revolutionera hela maskinindustrin.

Press