Nyheter

Så ska Konstfack framtidssäkra svensk industri

Mellan den 3:e och den 5:e mars kommer industridesigners från Konstfack till Gnosjö Automatsvarvning. Tillsammans vill man bygga upp ett nytt nätverk för samarbete och kunskapsutbyte.
– Vi vill nå ut till industridesigners och visa på alla möjligheter med svensk tillverkningsindustri. Det känns väldigt kul att börja denna resa tillsammans med Konstfack, säger Linda Fransson vd på Gnosjö Automatsvarvning.

Hur kan industridesigners och deras kunskaper integreras bättre i den svenska tillverkningsindustrin? För Linda Fransson ligger svaret där hållbarhet och design kan mötas, med andra ord i svensk tillverkning.

– Miljöpåverkan sker redan i designfasen och det gör skillnad om man producerar i Sverige eller exempelvis i Kina. Därför är det viktigt att säkerställa kunskap i frågor kring olika produktionsmetoder, materialval och lokala produktionsmöjligheter, förklarar hon.

Tillsammans för mer hållbarhet

– Möten mellan industridesignstudenter och tillverkningsindustrin kan leda till ömsesidigt inspirerande samtal och idéutbyten. Det kan mynna ut i olika former av samarbeten, säger Liisa Widstrand, adjunkt i Industridesign på högskolan Konstfack i Stockholm.

Liisa Widstrand och Jonas Ahnmé utbildar industridesigners på Konstfack. Studiebesöket sker i samband med en kurs om kreativt användande av material och tillverkningsmetoder för produktförslag. Båda hoppas på att de 17 deltagande studenterna få bättre insyn när de möter olika industriföretag.

– Våra studenter behöver känna till premisser för tillverkning, såväl tekniska som praktiska. De ska förstå hur de kan arbeta med produktutveckling på ett både ekologiskt och ekonomiskt hållbart sätt, säger Jonas Ahnmé, lektor och programansvarig för kandidatutbildningen i Industridesign.

Industridesign säkrar svensk produktion

Hos Gnosjö Automatsvarvning kommer studenterna också delta i en workshop där de är med och utvecklar idéplattformen Maker-Square. På sikt ska plattformen bli en affärsmodell för hållbar produktion mellan industri och design.

Med projektet Maker-Square vill Gnosjö Automatsvarvning bland annat lyfta svenska industriföretag som hållbara samarbetspartner. Branschorganisationen SVID (Stiftelsen Svensk Industridesign) stödjer konceptet tillsammans med en rad andra aktörer.

– Ambitionen är att tillsammans framtidssäkra den svenska tillverkningsindustrin, förklarar vd Linda Fransson.

För vidare information, vänligen kontakta:

Linda Fransson, vd på Gnosjö Automatsvarvning, +46 (0)370-33 32 51, linda@svarvning.nu
Mikael Heilmann, Creative Business Strategist, +46 (0)708 495 286, mikael@svarvning.nu

Om Gnosjö Automatsvarvning

Gnosjö Automatsvarvning har ett 60-tal medarbetare och är sedan 1974 specialiserade på svarvning av komplexa detaljer i stora serier med krav på högsta precision. I deras maskinpark ingår rundbordsautomater, flerspindliga och CNC-svarvar. Våren 2018 lanserade de ett treårigt projekt för att belysa innovationsfrågor och ta ansvar för att driva dessa framåt. Satsningen bygger på ett helhetstänk med såväl intern processutveckling som extern kundutveckling, och online-plattformen Brave New Business där de lyfter modiga satsningar, innovativa lösningar och nyskapande affärer i näringslivet.

Press