Nödvändiga rigorösa kontroller 

Med väl beprövade kontrollinstanser, mätinstrument och laboratorium är renhetsanalys av komponenter en tjänst vi erbjuder marknaden. Av egen erfarenhet vet vi att behovet av renhetsanalyser, kontroll och precision är av största betydelse i fler branscher än vår.

Renhetsmätning fastställer partikelmängd

Kraven på renhet på komponenter ökar. Detta för att minimera risken för haverier, minskad verkningsgrad eller förkortad livslängd. Därför kan partiklar vara förödande för såväl den egna verksamheten som för kund och slutkund. Renhetsmätningen görs som en del av renhetsanalysen för att fastställa mängden partiklar som detaljer (ytan), oljor, tvättvätskor eller system innehåller. Analyserna görs ofta i en provserie om 3–5 prover. Detaljerna tvättas på olika sätt – spolning, skakning eller ultraljudstvätt – beroende på lämplighet för att samla upp partiklar. Därefter sker partikelräkning eller gravimetrisk analys samt enklare karaktärisering av partiklarna i ljusmikroskop.

Sorterings­­maskiner med nolltolerans

Vi har flera maskiner som bara har till uppgift att analysera partiklar och sortera bort de enheter som inte håller måttet utifrån den kravspecifikation kunden ställt upp. Sorteringsmaskinerna – laser eller vision – är viktiga för verksamheten. En av dem fotar produkterna, räknar pixlar och rensar ut eventuellt felaktiga enheter. Ytterligare en fotograferar och kontrollerar att varje enskild produkt är fri från spånor och håller korrekt mått. Även här sorteras de produkter bort som avviker från gränsvärdena.

Mätning med precision

Felmarginaler på precisionskomponenter är minimala med toleransnivåer ner på tusendels millimetrar, vilket kräver komplex mätutrustning för säkra renhetsanalyser.  Förutom skjutmått, mikrometrar och mätklockor använder vi också mikroskop samt mätare för bland annat rundhet, ytjämnhet, kontur och profil. Koordinatmätmaskiner som känner av konturer och observerar avvikelser som går utanför inställda toleransvärden ingår också i vår utrustning. För att styra och underlätta processerna används Mitutoyos Cosmos och Measure Link – datasystem med SPS.

Renhetsanalys – dokument för framtiden

Efter genomförd renhetsanalys och mätning analyseras resultatet. I rapporten som sammanställs presenterar vi tillvägagångssätt, uppgifter om antalet partiklar, ISO-klass, bilder på största partiklar och andra intressanta partiklar. Vid behov kommenterar våra analytiker renhetsanalysen och ger råd om förbättringar.

Läs mer om våra tjänster

Tvätt som gör rent på partikelnivå

Utveckling: Lång erfarenhet av tillverkning- och utvecklingsprocesser inom metallbearbetning

Svarvning med högsta precision