Industritvätt som gör rent på partikelnivå

För att säkerställa en komponents exakthet räcker det inte alltid med ytterst noggrann mätning. Oönskade partiklar kan undgå mätkontrollen. Då måste komponenterna tvättas. Den här typen av tvätt och kontroll är i de flesta svenska industrier något som överlåts till andra. Vi ser emellertid stora fördelar i att själva sköta det. På så vis optimerar vi tvätteknikerna och har kontroll på allt vi levererar. Likt renhetsanalys och mätning är även tvättning en tjänst vi erbjuder marknaden.

Specialanpassade tvättprocesser beroende på krav

I vår tvättavdelning passerar så gott som alla detaljer en alkalisk tvätt. Där försvinner merparten av olja och spån. Beroende på kravställning anpassas sedan tvättprocessen. Varje komponent har ett eget tvättprogram med instruktioner för hur detaljerna ska hanteras före och efter tvätt. Det kan exempelvis handla om att detaljer läggs i fixturer innan tvätt för att underlätta tvättprocessen, spol- och sköljprogram eller ultraljudstvätt. Efter tvätt kan kravet vara partikelmätning. Allt för att säkerställa att våra och våra kunders krav säkerställs.

Läs mer om våra tjänster

Utveckling: Lång erfarenhet av tillverkning- och utvecklingsprocesser inom metallbearbetning

Analys: Nödvändiga rigorösa kontroller

Svarvning med högsta precision