BNB

Världens största gjutmaskin

Foto: Idra Group

Neta och LK Technology tar ett stort steg framåt i elektrifieringen av fordonsindustrin genom att utveckla en gjutmaskin på över 20 000 ton. Enligt dem själva kommer de att revolutionera produktionstiden och kostnaderna för elbilar.

Det kinesiska elbilsmärket Neta, ägt av Hozon Au to, har inlett ett samarbete med Hongkong-baserade LK Technology för att utveckla en banbrytande gjutmaskin på över 20 000 ton. Målet med projektet är att minska tillverkningskostnader och produktionstid drastiskt.

Den nya gjutmaskinen, som blir den största i världen, har en gjutteknik som kan reducera tillverkningstiden för ett fordonschassi från traditionella 1–2 timmar till endast 1–2 minuter. Denna teknik minskar även antalet komponenter i ett fordon samt minskar dess vikt, vilket leder till lägre produktionskostnader och förbättrad komfort för bilförare.

Andra biltillverkare, såsom Tesla och Toyota, har redan börjat använda liknande gigacasting-teknik för att effektivisera sin produktion. Men Neta och LK Technologys 20 000-tons gjutmaskin förväntas sätta en ny standard inom branschen och snabba på utvecklingen mot mer hållbara och kostnadseffektiva elbilar.

Brave New Business